Beeldkraken.nl

Beeldkraken is een onderwijsproject dat in het leven is geroepen door de Atlas van Stolk. Tegenwoordig zien jongeren in één dag evenveel beelden als een burger in de gouden eeuw zijn hele leven. Beeldkraken maakt jongeren bewust van de invloed van beelden.

Docenten kunnen meer doen met het onderwerp van een afbeelding door gratis opdrachten voor lessen geschiedenis, maatschappijleer, CKV en Nederlands. De modules 'zorgen voor morgen' en 'vechten of vluchten' zijn impressies van mijn werk voor beeldkraken.nl.

beeldkraken

De Geo onderbouw 9e editie

De Geo van ThiemeMeulenhoff is de alom bekende aardrijkskunde methode voor de basisvorming, leerwegen en tweede fase. De 9e editie van deze lesmethode voor de onderbouw biedt inhoudelijke kwaliteit, inspirerend beeldmateriaal en een regionale benadering. Hierdoor komt aardrijkskunde tot leven!

Ik schrijf hoofdstukken voor de lesboeken, opdrachten voor de werkboeken en digitaal materiaal voor eDition. Hierbij zorg ik ervoor dat de kopij voldoet aan het concept en de kerndoelen van de lesmethode. Nieuwsgierig? Via onderstaande links neemt u een kijkje in mijn lesmateriaal voor de onderbouw.

India land van verschillen TB.pdf
India land van verschillen WB.pdf

De Geo bovenbouw 3e editie

De Geo vmbo bovenbouw 3e editie is de lesmethode aardrijkskunde voor de bovenbouw van het vmbo. Een moderne methode aardrijkskunde die vmbo-leerlingen boeit én een optimale voorbereiding is op het eindexamen.

Voor het schoolexamenkatern 'Grenzen en Identiteit' schreef ik het hoofdstuk over Rusland en bijbehorende (online) opdrachten. Bekijk een deel van dit hoofdstuk in onderstaande link.

Minderheden in Rusland.pdf


Lesbrieven

Een lesbrief bevat vaak een verdieping op de lesstof. In een lesbrief maak ik altijd een link naar de actualiteit, de omgeving of de leefwereld van de doelgroep. Dit maakt een les net even anders dan het lesboek en dat wordt door leerlingen en docenten gewaardeerd.

Voor de Geokrant kon ik mijn obsessie van weerkaarten, lagedrukgebieden en golfhoogtes goed gebruiken om lesmateriaal van te maken. Ik ontwikkelde een uitgebreide lesbrief voor 3 HV.

Lesbrief winterstormen op de Atlantische Oceaan.pdf

Herziening lesmethode Mundo

Mundo is een leergebiedmethode voor mens en maatschappij in de onderbouw van het vmbo, havo en vwo. Aardrijkskunde, geschiedenis en economie zijn logisch geïntegreerd met een duidelijk rode draad. De lesmethode behandelt onderwerpen diepgaand en afwisselend.

Ik werkte mee aan de herziening van lesboek, werkboek en de digitale content voor de 2e editie VMBO-t/H/V.

InkijkexemplaarAdditionelen voor de docent

Bij het maken van lesstof horen ook de hulpmiddelen voor de docent. Denk bijvoorbeeld aan handleidingen, antwoordmodellen en toetsen.

Zo gebruik ik voor de opdrachten en toetsvragen van de Geo de landelijk gebruikte taxonomieën van Bloom, OBIT en RTTI. Docenten kunnen door middel van een taxonomie direct zien op welke vraagtypen leerlingen goed of minder goed scoren. Een docent krijgt zo meer inzicht in leerprocessen van zijn leerlingen en kan de begeleiding daarop afstemmen.

Overige referenties uitleg...

Thieme Meulenhoff Uitgevers

Atlas van Stolk

Bonhoeffer College

Hogeschool van Amsterdam

Onwijs Multimedia Specialists

Clusius College